Tham quan Thực tế Ảo

Hãy xem các sự kiện đang diễn ra ở 

Hãy đồng hành cùng chúng tôi! Tham quan Thiên nhiên Thực tế Ảo

Khám phá những sinh vật mới, công viên và lý do hòa mình vào thiên nhiên!

Our Hãy đồng hành cùng chúng tôi! Tham quan Thiên nhiên Thực tế Ảo gồm nhiều chuyến khám phá trực tuyến, mang tính tương tác do nhà giáo dục môi trường Brandon McCracken dẫn dắt và hiện có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Quý vị có thể xem những bản hướng dẫn này trên điện thoại khi đến Công viên Tacony Creek nếu tự đi tham quan. Tham quan Thiên nhiên Thực tế Ảo hiện có tổng cộng 19.118 lượt xem kể từ khi được đăng vào năm 2020!

Tập 1: Phía Bắc Công viên Tacony Creek: Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha
Tập 2: Phía Nam Công viên Tacony Creek: Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha

Xem trước chuyến Tham quan