River Alive! Learning Trail

Learning Trail fish sculpture, woman and child

Chúng tôi đã có một buổi học tập tuyệt vời vào mùa hè và mùa thu thứ hai của dự án Learning Trail. Mùa đông này, các loài động vật sẽ ngủ đông như dự kiến của chúng tôi cho năm tới. Con Learning Trail sẽ trở lại vào mùa hè năm 2024!

Dự án River Alive! Learning Trail ra mắt lần đầu vào tháng 9 năm 2022. River Alive! Learning Trail là một cách thú vị để các gia đình vừa có thể tận hưởng không gian xanh cùng nhau vừa có thể hòa mình gia vào môi trường tự nhiên quanh họ tại Công viên Tacony Creek!

Sáu băng ghế và tác phẩm điêu khắc động vật dọc theo đường Cayuga ở Công viên Juniata (1101 E Cayuga St, Philadelphia 19124) sẽ đưa quý vị đến nhánh sông Tacony: cáo, cá, rùa, diệc, rắn nước và rái cá sông.