Quy hoạch tổng thể

Chúng tôi tự hào và vui mừng được chia sẻ Kế hoạch phát triển địa điểm tổng thể cuối cùng cho Công viên Tacony Creek với bạn.

Ủy ban Cố vấn đầu tiên của chúng tôi đã họp vào tháng 6 năm 2021. Sau hai cuộc họp của Ủy ban Cố vấn, ba Cuộc họp Công cộng, một cuộc khảo sát và rất nhiều cuộc trò chuyện tại cả các sự kiện và trực tuyến, nhóm tư vấn về Đất đai Tự nhiên và Quy hoạch Giải trí Toole đã hoàn thành kế hoạch. Kế hoạch này đã được cung cấp cho Công viên & Giải trí Philadelphia và các nhà tài trợ, Bộ Bảo tồn và Tài nguyên Thiên nhiên Pennsylvania, Quỹ Scattergood và Quỹ William Penn.

Xin cảm ơn Ủy ban Cố vấn và rất nhiều người hàng xóm trong công viên đã cung cấp ý kiến ​​cũng như hy vọng và ước mơ của họ cho không gian xanh khu vực và lưu vực đô thị quan trọng này.

Bây giờ là lúc để những người hàng xóm của Công viên Tacony Creek, các quan chức được bầu của họ và các bên liên quan cùng nhau biến kế hoạch này thành hiện thực.

Dưới đây là các Khuyến nghị của kế hoạch từ Bản tóm tắt điều hành :

Cải tiến về kết cấu – các cổng mới mở ra lối vào công viên và các cải tiến dọc theo hành lang đường mòn để chào đón du khách và tạo ra những địa điểm tụ tập chào đón.

Các chương trình – cải tiến các chương trình TTF hiện tại chào đón tất cả mọi người bằng các chương trình song ngữ dành cho mọi lứa tuổi. Kế hoạch khuyến nghị mở rộng chương trình “sự kiện đặc biệt” với các hoạt động thường xuyên sau giờ học và định kỳ cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ.

Bảo trì – mức độ nhân viên phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia để phục hồi các khu vực tự nhiên, loại bỏ việc đổ rác ngắn hạn và cải thiện công tác bảo trì để tạo ra một môi trường công viên mà cư dân xứng đáng được hưởng.

Eyes of the Park – sự trở lại của nhân viên công viên tham gia với người sử dụng công viên, giải quyết các mối lo ngại về an toàn của cư dân.

Bạn có thể truy cập Kế hoạch và các Phụ lục bên dưới. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số 215-744-2853 nếu bạn muốn có phiên bản in.

Bạn có thể đọc Kế hoạch phát triển địa điểm tổng thể cho Công viên Tacony Creek tại nhiều địa điểm khác nhau của Thư viện miễn phí Philadelphia. Hãy lấy một bản sao tại Thư viện Wyoming , Thư viện Greater Olney , Thư viện Oak Lane , và Bảo tàng & Thư viện Ryerss .