Phòng Nghiên cứu Văn hóa Olney

TTF hợp tác với Olney Culture Lab (Phòng Nghiên cứu Văn hóa, OCL) trong nhiều dự án khác nhau tại Công viên Tacony Creek, bao gồm Dự án Lịch sử Truyền miệng, Cuộc thi Ảnh, Lễ hội Mùa thu Công viên Tacony Creek và Dự án People of the Park. OCL tôn vinh nghệ thuật, tài năng và những hình thức văn hóa của cộng đồng sáng tạo của mình. Tầm nhìn của họ tập trung vào ý tưởng rằng văn hóa là chất xúc tác thúc đẩy sự phát triển và thay đổi xã hội.

Tác phẩm gốc "Make A Way" của Malik Henry lấy cảm hứng từ Công viên Tacony Creek. Ảnh nền của nó lấy từ ảnh của Cuộc thi Ảnh năm 2019 do Công viên Tacony Creek tổ chức. Nhấn vào đây để xem album ảnh.

Bố cục ban đầu được lấy cảm hứng từ Công viên Tacony Creek

Biên đạo lấy cảm hứng từ Công viên Tacony Creek và những thách thức mà nó phải đối mặt

Bố cục ban đầu được lấy cảm hứng từ Công viên Tacony Creek

Hình ảnh Công viên Tacony Creek được đặt theo nhạc gốc của Randy Gibson

Bố cục ban đầu được lấy cảm hứng từ Công viên Tacony Creek