Hoạt động

Bên cạnh Sở Công viên, Giải trí và Nước Philadelphia, chúng tôi trân trọng mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình khôi phục công viên và dòng sông giàu giá trị lịch sử này. Chúng tôi phối hợp với nhiều đối tác địa phương để tổ chức các hoạt động vui chơi, giáo dục tại Công viên Tacony Creek từ trồng trọt, vệ sinh và đánh dấu cống thoát nước mưa đến đi bộ và ngắm chim trong môi trường thiên nhiên hay Lễ hội Chim trong Ngày Trái đất Lông vũ được tổ chức hằng năm, Bữa tiệc Khối vào tháng 6 và Lễ hội m nhạc và Nghệ thuật vào Mùa thu!

Hẹn sớm gặp quý vị tại công viên!