Cộng đồng

Keepers Community page
Mặc dù mọi người từ khắp nơi đến thăm Công viên Tacony Creek, nhưng đối với các khu phố lân cận thì công viên thực sự là một tài sản quý giá – East Oak Lane, Lawncrest, Olney, Feltonville, Juniata Park và Frankford (mã bưu chính 19120 và 19124). Có gần 200.000 người sống ở khu vực lân cận, với xuất thân đa dạng và nói những ngôn ngữ khác nhau. Đây là khu vực phong phú và đa dạng nhưng nhận nguồn đầu tư công giảm đi trong nhiều năm. Người dân trong cộng đồng đến tham quan và trải nghiệm công viên vì nhiều lý do, có thể đi một mình, với gia đình và bạn bè, và thường thông qua các chương trình và sự kiện do TTF tổ chức cùng với sự tài trợ từ các đối tác. Trên thực tế, những ý tưởng và nguồn năng lượng của người dân trong cộng đồng là cơ sở để tổ chức các chương trình. Các chương trình do người dân trong cộng đồng dẫn dắt. Họ có thể thực hiện việc dọn dẹp, trồng trọt và nâng cấp cũng như dẫn dắt nhóm Keepers Công viên Tacony Creek, nhóm bạn bè của công viên. Câu chuyện về Công viên và People of the Park (Con người của Công viên) là những dự án đặc biệt, nêu bật những người giống như bạn, những người yêu mến Công viên Tacony Creek. Bạn có muốn chia sẻ câu chuyện liên quan đến công viên của mình không? Có rất nhiều cách để bạn tham gia và chia sẻ ý tưởng cũng như hỗ trợ.

Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây!