Vizit Vityèl

Wè sa k ap pase nan #TaconyCreekPark!

Bring Us Along! (Vini ak Nou!) Vizit Vityèl Nati a

Dekouvri nouvo kreyati, pak, ak rezon pou sòti deyò lakay ou!

Pwogram Bring Us Along! (Vini ak Nou!) Virtual Nature Tourski se yon seri eksplorasyon entèraktif sou entènèt edikatè anviwònmantal Brandon McCracken ap dirije, disponib pou w jwi l nan lang Anglè ak Panyòl. Ou kapab mache ak gid sa yo sou telefòn ou lè w pral fè yon ti mache nan Tacony Creek Park pou w pwofite yon vizit oto-gide. Virtual Nature Tours yo rive gen 19,118 moun ki gade yo an total depi yo te afiche yo an 2020!

 

Epizòd 1: Northern Tacony Creek Park: Anglè ak Panyòl
Epizòd 2: Southern Tacony Creek Park: Anglè ak Panyò

Apèsi Vizit la