Olney Culture Lab

TTF antre nan yon patenarya ak Olney Culture Lab (OCL) sou plizyè pwojè nan Tacony Creek Park: yon Pwojè Istwa Oral, Konkou Foto, Festival Otòn Tacony Creek Park, ak Pwojè People of the Park la. OCL selebre zèv atistik, talan, ak ekspresyon kiltirèl kominote kreyatif li a. Vizyon yo santre sou lide ki fè konnen kilti se yon mwayen ki kreye devlòpman ak chanjman sosyal.

Konpozisyon orijinal "Make A Way" yon zèv Malik Henry li jwenn enspirasyon l nan Tacony Creek Park Foto aryè plan yo se seleksyon nou fè nan Konkou Foto 2019 Tacony Creek Park la. Klike la a pou wè albòm foto yo.

Konpozisyon orijinal ki jwenn enspirasyon l nan Tacony Creek Park.

Koregrafi ki jwenn enspirasyon l nan Tacony Creek Park ak difikilte li genyen yo

Konpozisyon orijinal ki jwenn enspirasyon l nan Tacony Creek Park.

Imaj Tacony Creek Park ki plase sou mizik orijinal Randy Gibson.

Konpozisyon orijinal ki jwenn enspirasyon l nan Tacony Creek Park.