Vin patisipe avèk nou nan Tacony Creek Park

Tacony Creek Park (TCP) se yon pak nan basen idwografik Philadelphia ki chita kò l sou tout longè rivyè Tacony Creek la epi ki genyen 300 ekta espas plen ak pyebwa ak ekosistèm akwatik nan peyizaj iben pati anba Nòdès Philadelphia a. Nou gen plizyè pwogram nou òganize ki gratis epi ki repete, kidonk ret branche epi vin ak yon zanmi w! TCP Keepers se yon Gwoup Soutyen pou Pak ak Lwazi Philadelphia yo (yo rele sa Philadelphia Parks and Recreation Friends Group nan lang Anglè) ki anrejistre epi ki benefisye sipò Patenarya Basen Vèsan ki gen ant Tookany ak Tacony-Frankford la.

Nouvèl Tacony Creek Park

Join us for the monthly Tacony Creek Park Keepers Meeting on Thursday, March 28from 6-7 pm. Register here.

Padon, nou pa t 'kapab jwenn okenn post Tanpri eseye yon lòt rechèch